"...make small differences in each other's lives"

Οι Maybeshewill συχνά χρησιμοποιούν στις συνθέσεις τους, αλλά και στα remix που επιμελούνται samples με αποσπάσματα από ταινίες. Ακολουθεί μία κατατοπιστική λίστα:

In another life, when we are both cats
από την ταινία "The rules of attraction" του Roger Avary

- Lauren, wait. Hey, wait. Lauren.
- Oh my god.
- Can't we talk?
- No!
- Lauren, don’t walk... Hey! I really did try to kill myself! Just before I faked it.
- Wow. Sean it’s over. - No it’s not!
- Yeah it is. I’m in love with somebody else.
- Who?
- My old boyfriend Victor, and that’s none of your fuckin’ business, actually!
- What? Fuckin’ Victor? - Yeah.
- What... the fuck are you writing me letters?
- Wow. Deal with it Sean. It’s over. Rock and roll.
- Lauren, I wanna know you.- What does that mean? Know me. Know me. Nobody knows anyone else, ever!


Not for want of trying
από την ταινία "Network" του Sidney Lumet

Everybody knows things are bad. It’s a depression. Everybody’s out of work, or scared of losing their job. The dollar buys a nickel’s worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street, and there's nobody anywhere seems to know what to do. There’s no end to it. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that’s the way it is supposed be. We know things are bad. Worse than bad. They’re crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don’t go out any more. We sit in the house, and slowly the world we live in is getting smaller. All we say is "Please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV, my steel-belted radials and I won’t say anything. Just leave us alone." Well, I’m not going to leave you alone. I want you to get mad! I don’t want you to protest and I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressman. I don't know what to tell you to write. I don’t know what to do about the depression, the inflation, the Russians, the crime in the streets... All I know is that first you’ve got to get mad! You’ve got to say "I’m a human being, goddamn it! My life has value!". So... I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it and stick your head out and yell "I’m as mad as hell and I’m not going to take this any more!"


Co-Conspirators
από την ταινία "The Verdict" του Sidney Lumet


Well... You know, so much of the time we're just lost. Don't think "God. Tell us what is like. Tell us what is true". There is no justice. The rich win, the poor are powerless. We become tired of hearing people lie and after a time we become dead, a little dead. We think of ourselves as victims - and we become victims. We become... We become weak, we doubt ourselves, we doubt our beliefs, and we doubt the law. But today you are the law.


This time last year
από την ταινία "I ♥ huckabees" του David O. Russell

- Clothes, videos, toys, cheeseburgers, cars, a functioning economy.
- You can still have a functioning economy and preserve open spaces with a little planning.
- Yeah. - Socialism.
- Complete disaster.
- Theodore Roosevelt was a socialist? And Yeats? - Theodore Roosevelt...
- Henry David Thoreau, Robinson Jeffers, the National Geographic Society, all socialists?
- You're talking about socialism.
- No, I'm not. I'm talking about not covering every square inch of populated America with houses and strip malls until you can't remember what happens when you stand in a meadow at dusk.
- What happens in the meadow at dusk?- Everything. - Nothing! - Everything!


Our history will be what we make of it
από τις ταινίες "Good night, and good luck." του George Clooney
και "Young Winston" του Richard Attenborough


Our history will be what we make of it. And if there are any historians about 50 or 100 years from now - and there should be preserved the kinescopes of one week of all three networks - they will there find, recorded in black and white and in color, evidence of decadence, escapism, and insulation from the realities of the world in which we live. We are currently wealthy, fat, comfortable, and complacent. We have a built-in allergy to unpleasant or disturbing information. Our mass media reflect this. But unless we get up off our fat surpluses and recognize that television in the main is being used to distract, delude, amuse, and insulate us, then history will take its revenge and retribution will not limp in catching up with us.


It may be that the human race is doomed, never to learn from its mistakes. We are the only animals on this globe who periodically set out to slaughter each other for the best, the noblest, the most inescapable of reasons. We know better. But we do it again and again in generation after generation. It may be that our empire, too, is doomed - like all those that have gone before it - to continue to spew and waste its best blood on foreign soil, no matter what we say or do in this place, or think, or believe, or have learned from history. But, thank God for us.


Sing the word hope in four-part harmony
Το παρακάτω κείμενο γράφτηκε αποκλειστικά για το κομμάτι

We are young, confident, affluent, and have no memory of tougher times. We’ve grown up in an era of never ending financial growth, and have expected things to stay that way. We’ve grown up in owner occupied homes with total acceptance of technology, global warming and terrorism. Our whole society has been based on consumerism for the past 15 years, making us dream consumers, yet we don’t know the difference between a credit card and a debit card, and we have no idea how much a pint of milk costs. On average we have 800 illegally downloaded songs, and 1 on 8 of us spends more than 100 pounds a month on our mobile phone bill. We’ve never read a newspaper, and we’ve never used our chance to vote. We allow our governments to make decisions without giving us all the facts. They send troops abroad who will die in order that we can steal resources from the people who have them. People who meant us little or no harm until we invaded their country. We allow those troops to commit horrendous atrocities and hang our alleged enemies for much less. We’ve spent years entrusting our futures to our parents, our governments, the banks and the corporations who have continually lobbied for their own interests, and we’ve let them make selfish decisions that have left our society teetering on the edge of ruin. We’re blinded from the information that would really shock us by stories of sex and sleeze which doesn’t make the smallest difference to our lives, and so we have no desire to do anything about the things that really do. We’ve watched as greed wipes billions of the worlds stock markets, destroys jobs and lives, and proves that capitalism is just as corruptible by human nature as communism. These are tough times but we seek solace in our friends and Co-Conspirators, we make small differences in each other’s lives, and dream that we can make real progress.


Worriedaboutsatan - The butterfly effect (Maybeshewill remix)
από την ταινία "Contact" του Robert Zemeckis

I had an experience. I can't prove it, I can't even explain it, but everything that I know as a human being, everything that I am tells me that it was real. I was given something wonderful, something that changed me forever. A vision of the universe, that tells us, undeniably, how tiny, and insignificant and how rare, and precious we all are. A vision that tells us that we belong to something that is greater then ourselves, that we are *not*, that none of us are alone! I wish I could share that. I wish, that everybody, if only for one moment, could feel that awe, and humility, and hope. That continues to be my wish.