Υπενθύμιση

Τα Διάφανα Κρίνα την Κυριακή στην Αποθήκη του Μύλου!
(Δεν πιστεύω να λείψει κανείς!)